876-16 Minamichitose, Nagano-shi, Nagano-ken 380-0823