Valley

1F, 1-5-13, Bashaku, Kita-ku, Kokura, Kitakyushu-city, Fukuoka