ZOETROPE

5-584, Furumachidori, Niigata Shi Chuo Ku, Niigata Ken, 951-8063, Japan